B02-001 Type 96 S-Trigger
B02-002 Inner Barrel Spacer Set for Type 96
B02-003 Type 96 Spring Guide
B02-004 Piston for Type 96
B02-005 Type 96 M150 Spring
B02-006 Cylinder Kit for Type 96
B02-007 Type 96 Hop up rubber
B02-009 Type 96 Hop up chamber
     
B02-010 Type96 / MB01 Up Receiver